Standard 5.1
 a.
Mleko podawane niemowlętom jest takie samo jak to, które otrzymują one w domu
 • kadra uświadamia rodziców, jak ważne jest karmienie piersią, i zachęca matki do odciągania mleka lub przyjścia w trakcie dnia na karmienie
 • ilość mleka w diecie dziecka jest dopasowana do jego wieku i potrzeb
 • jeśli dziecko jest karmione piersią, placówka stwarza możliwość karmienia piersią przez mamę z zachowaniem intymności
 • mleko matki jest przechowywane w lodówce i podawane dzieciom karmionym piersią we wskazany przez rodzica sposób
 • niemowlęciu karmionemu mlekiem modyfikowanym podawane jest wskazane przez rodziców mleko
 • dzieciom poniżej pierwszego roku życia nie podaje się mleka krowiego lub mleka innych ssaków jako samodzielnego dania
 b.
Placówka ma ustalone zasady wprowadzania produktów do diety niemowląt
 • niemowlęta otrzymują przede wszystkim produkty, które przyjmowały już w domu. Produkty, których nie otrzymywały wcześniej, wprowadzane są w niewielkiej ilości przy jednoczesnej obserwacji dziecka, w porozumieniu z rodzicami
 • kadra zbiera informacje od rodziców na temat produktów już wprowadzonych do diety dziecka i jego potrzeb żywieniowych
 • placówka umożliwia rodzicom zapoznanie się z jadłospisami
 c.
Produkty i napoje podawane niemowlętom nie są dosładzane ani dosalane
 • dzieciom poniżej pierwszego roku życia nie podaje się miodu, cukru, słodzików czy syropów (np. syropu z agawy, klonowego, glukozowo-fruktozowego, ryżowego)
 • do potraw podawanym dzieciom poniżej pierwszego roku życia nie dodaje się soli i mieszanek przypraw z solą czy glutaminianem sodu
 • niemowlętom nie podaje się pokarmów gotowych zawierających w składzie wymienione wyżej składniki
 • niemowlętom oprócz mleka do picia podawana jest tylko woda
Standard 5.2
 a.
Jadłospisy dla dzieci są planowane w oparciu o Modelowe racje pokarmowe
 • jadłospisy wykorzystują produkty z wszystkich pięciu podstawowych grup produktów spożywczych w odpowiedniej ilości i częstotliwości. Grupa szósta (cukier i słodycze) może, ale nie musi być uwzględniona w jadłospisie
 • każdy posiłek zawiera warzywa i/lub owoce
 b.
Dania oferowane dzieciom są przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia
 • potrawy doprawiane są naturalnymi przyprawami, ziołami i dodatkami (pestki, suszone owoce itp.)
 • dodatek soli i cukru jest ograniczony do niezbędnego minimum
 • posiłki są przygotowywane przy użyciu następujących technik kulinarnych: gotowanie tradycyjne, gotowanie na parze, pieczenie, duszenie, smażenie bez użycia tłuszczu
 c.
Dania oferowane są dzieciom w formie zachęcającej do próbowania
 • posiłki są różnorodne pod względem smakowym i kolorystycznym
 • dba się o estetykę podania posiłku
 • używa się kolorowych dodatków warzywnych i owocowych
 • dba się o różnorodną formę podania tych samych warzyw
 d.
Dba się o to, żeby dzieci nie były spragnione w ciągu całego dnia
 • dzieciom do picia podawana jest przede wszystkim woda, do której mają stały, nieograniczony dostęp, także podczas pobytu w ogrodzie
 • woda wystawiona jest w miejscu widocznym dla dzieci; kadra co jakiś czas proponuje dzieciom wodę do picia
 • dzieciom można podawać stuprocentowe soki przecierowe (pasteryzowane, bez dodatku cukru) w ilości maksymalnie do 120 ml na dobę (porcja liczona razem z ilością spożytych owoców, przy czym personel ma świadomość, że owoc zawsze będzie lepszym wyborem, a do gaszenia pragnienia zawsze najlepsza woda)
 • nie podaje się napojów słodzonych, gazowanych
 e.
Placówka dostosowuje swój sposób żywienia do dzieci ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi
 • kadra stara się, żeby posiłki dla dzieci ze szczególnymi potrzebami też były estetyczne, pełnowartościowe i smaczne
 • istnieje możliwość dostarczania posiłków przez rodziców
 • placówka może wymagać zaświadczenia lekarskiego o konieczności wprowadzenia diety eliminacyjnej
 f.
Liczba posiłków ustalana jest w oparciu o normy żywieniowe oraz potrzeby dzieci
 • w zależności od liczby godzin pobytu dziecka w placówce ustala się z rodzicami, które posiłki dziecko będzie jadło
 • istnieje możliwość przechowania posiłku dla dziecka, które przyszło później lub spało w trakcie pory posiłku
 • dzieciom, które są odbierane na końcu dnia, mogą być podawane małe przekąski
Standard 5.3
 a.
Kadra umożliwia dzieciom decydowanie czy, co, ile i jak chcą zjeść
 • dzieci nie są zmuszane do siadania przy stole, jeśli nie mają potrzeby jedzenia
 • dzieci mają tyle czasu na posiłek, ile potrzebują
 • dzieci, które kończą jeść, mogą wstać od stołu, nie czekając na pozostałe dzieci
 • w jadalni jest miejsce, np. mały dywan, gdzie mogą np. pooglądać książeczki
 • kadra nie nagradza dzieci za zjedzenie ani nie karze za odmowę jedzenia
 • kadra akceptuje to, że dziecko może nie chcieć niczego zjeść
 • kadra uwzględnia werbalne i pozawerbalne sygnały dzieci dotyczące potrzeby jedzenia oraz ilości spożywanych potraw
 • kadra nie nalega, aby dziecko zjadło wszystko, co ma na talerzu
 • dzieci, jeśli chcą, korzystają ze śliniaczków i własnych kubków do picia
 • dzieci mogą jeść za pomocą sztućców lub rękoma
 • jedzenia jest trochę więcej, żeby dzieci mogły sobie dokładać
 b.
Kadra wspiera dzieci w samodzielnym jedzeniu
 • kadra zachęca dzieci, w tym także niemowlęta, do samodzielnego jedzenia potraw
 • dziecko, które uzyskuje bezpieczną pozycję siedzącą, ma możliwość samodzielnego spożywania posiłków i jest do tego zachęcane przez personel
 • w przypadku trudności z jedzeniem kadra pomaga dziecku, karmiąc je łyżeczką lub widelcem
 • dzieci niepotrafiące samodzielnie jeść są karmione w kontakcie „jeden na jeden”
 • dzieci otrzymują wszystkie posiłki w formie dostosowanej do samodzielnego jedzenia
 • w miarę możliwości rozwojowych dzieci same nakładają sobie jedzenie
 • jeśli nałożą sobie za dużo, nie są zmuszane do zjedzenia wszystkiego
 • naczynia i sztućce dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
 • wszystkie dzieci mają stały dostęp do łyżki i widelca
 c.
Organizacja posiłku sprzyja interakcjom dzieci i kadry
 • dzieci podczas posiłku mogą prowadzić rozmowy z innymi dziećmi siedzącymi przy stole i z personelem
 • kadra w miarę możliwości je razem z dziećmi przy stolikach
 • dzieci są zapraszane do wspólnego nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku
 d.
Dzieci są zapoznawane z żywnością poprzez różne działania
 • kadra proponuje dzieciom potrawy, tłumaczy nazwy i składniki dania
 • kadra rozmawia z dziećmi o tym, co jest zdrowe, a co nie
 • dzieci mają możliwość uprawiania ziół (warzyw) w ogrodzie lub doniczkach
 • kadra umożliwia dzieciom udział w przygotowaniu napojów i prostych potraw
Standard 5.4
 a.
Kadra prowadzi bieżącą obserwację dzieci w sytuacjach związanych z żywieniem i w razie wyraźnie niepokojących objawów dzieli się spostrzeżeniami z rodzicami
 • kadra wie, jakie zachowania dzieci związane z żywieniem uznać za niepokojące
 • w razie potrzeby kadra kieruje rodziców do specjalisty
 b.
Kadra i rodzice wspólnie uzgadniają potrzeby dzieci związane z żywieniem
 • tygodniowy jadłospis (wraz z oznaczonymi alergenami) jest przygotowany z wyprzedzeniem i udostępniony rodzicom do wglądu
 • kadra zbiera od rodziców informacje dotyczące żywienia, w tym dotyczące preferencji żywieniowych dzieci, godzin posiłków, nawyków i rytuałów, ewentualnych trudności żywieniowych, umiejętności związanych z samodzielnością
 • kwestie ustalane wspólnie z rodzicami uwzględniają zasady zdrowego żywienia i profilaktyki otyłości
 c.
Placówka upowszechnia zasady zdrowego żywienia
 • kadra zachęca rodziców do stosowania zasad zdrowego żywienia w domu
 • placówka upowszechnia przepisy i pomysły na zdrowe posiłki różnymi kanałami informacyjnymi
 • rodzice mają dostęp do materiałów na temat zdrowego żywienia