Standard 3.1.
 a.
W placówce wspierany jest rozwój kompetencji motorycznych dzieci
 • dzieci mają zapewnione miejsce do swobodnego poruszania się (czołgania, czworakowania, biegania, wspinania, kręcenia się w kółko)
 • w ciągu każdego dnia jest czas na zabawy ruchowe
 • stale dostępne są materiały wspomagające rozwój małej motoryki (manipulowanie, dopasowywanie, wkładanie, wyjmowanie, chwytanie, wkręcanie itp.)
 b.
W placówce wspierany jest rozwój kompetencji językowych dzieci
 • kadra wykorzystuje różne sytuacje w ciągu dnia na nawiązanie werbalnej interakcji z dziećmi
 • kadra eksponuje książki w sposób zachęcający dzieci do korzystania z nich – samodzielnego oglądania, rozmów na ich temat
 • we wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla dzieci są miejsca zachęcające do wspólnej rozmowy, czytania/słuchania książek
 c.
W placówce wspierany jest rozwój kompetencji emocjonalnych dzieci
 • kadra daje dzieciom czas na przeżywanie emocji
 • kadra ma spisaną wspólną strategię wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
 • kadra potrafi rozpoznawać i nazywać emocje
 • kadra dba o to, by kolejne elementy dnia były dla dzieci przewidywalne, uprzedza o zmianach w planie dnia, żeby dzieci nie były zaskakiwane
 d.
W placówce wspierany jest rozwój kompetencji społecznych dzieci
 • rozmawiając z dziećmi, kadra aktywnie ich słucha
 • dzieci mają możliwość decydowania, czy chcą się dzielić z innymi dziećmi
 • dzieci mają możliwość pomagania innym dzieciom
 • dzieci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania konfliktów między sobą
 • dzieci są wspierane w rozwiązywaniu konfliktów, jeśli same nie potrafią znaleźć rozwiązania problemu
 • dzieci są zachęcane do podejmowania różnych ról
 • dzieci są wspierane w budowaniu relacji z innymi dziećmi
 • kadra ma wspólną strategię wspierania dzieci w sytuacjach konfliktów między nimi
 e.
W placówce wspierany jest rozwój kompetencji poznawczych dzieci
 • dzieci mają możliwość mierzenia się z trudnościami/nowościami w relacjach z przedmiotami/innymi dziećmi
 • dzieci mają czas i warunki do eksperymentowania i uczenia się na błędach
 • dzieci mają dostęp do materiałów pobudzających ich ciekawość świata
 • dzieci mają do dyspozycji przedmioty codziennego użytku oraz materiały naturalne
 • dzieci mają możliwość eksplorowania najbliższego otoczenia placówki
 • dzieci mają warunki do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie
 f.
W placówce wspierana jest kreatywność dzieci
 • kadra wspiera szukanie przez dzieci kreatywnych rozwiązań różnych sytuacji w życiu codziennym
 • dzieci mają możliwość (czas, przestrzeń, akceptacja personelu) do podejmowania nowych wyzwań
 • wśród pomocy dostępnych dla dzieci nie ma szablonów (plansz, kolorowanek ani kart do wypełniania)
 • dzieci mają możliwość tańczenia i śpiewania
 • w ciągu całego dnia dzieci mają do dyspozycji instrumenty muzyczne i różnorodne materiały plastyczne
 • dzieci mają możliwość rysowania/malowania na płaszczyznach większych niż A3
 • dzieci mają możliwość kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki (malarstwo, rzeźba)
 • dzieci mają możliwość słuchania muzyki wysokiej jakości (zarówno pod względem technicznym, jak i artystycznym)
 • dzieci mają do dyspozycji książki i albumy
 • dzieci mają miejsce na tworzenie zarówno wewnątrz budynku, jak i w ogrodzie
Standard 3.2
 a.
Organizacja zajęć polega na aranżacji środowiska (psychicznego, społecznego i materiałów)
 • dzieci mają możliwość działania indywidualnie, w małych grupkach oraz w całej grupie
 • dzieci mają do dyspozycji różnorodne kąciki tematyczne
 • kąciki są uzupełniane o nowe materiały, zabawki, przedmioty
 • tematyka kącików jest modyfikowana zgodnie ze zmieniającymi się zainteresowaniami dzieci
 b.
Działania proponowane dzieciom odpowiadają na ich aktualne potrzeby i zainteresowania
 • dziecko decyduje, czym, w jaki sposób i jak długo będzie się bawić
 • kadra nie nalega na udział dziecka w zorganizowanych zajęciach
 • zajęcia bazują na bezpośrednim doświadczaniu i zabawie dzieci
 • zajęcia trwają tak długo, jak długo dzieci są nimi zainteresowane
 • tematyka organizowanych zajęć odpowiada aktualnym zainteresowaniom dzieci lub ma za zadanie inspirowanie ich do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
 • zajęcia dodatkowe organizowane w placówce są dostępne dla wszystkich dzieci w grupie
 • udział w zajęciach dodatkowych jest dla dzieci dobrowolny
 c.
Kadra obserwuje i dokumentuje działania dzieci
 • placówka ma ustalony sposób dokumentowania aktywności i rozwoju dzieci
 • dzieci są fotografowane (filmowane) w trakcie zabaw i codziennych aktywności
 • fotografie są drukowane (w miarę możliwości) i wieszane w sali, tak żeby dzieci mogły je oglądać i komentować
 • obserwacje i notatki związane z aktywnością dzieci mogą być udostępniane rodzicom
 • w obserwacji nie stosuje się ocen i interpretacji