Standard 1.1.
 a.
Wizja dziecka

Wizja dziecka określa m.in.:

 • co kadra rozumie przez dobro dziecka
 • jak kadra rozumie to, że każde dziecko jest wyjątkowe
 • jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w grupie
 • jak stwarzać warunki wspierające nawiązywanie rówieśniczych relacji między dziećmi
 b.
Misja placówki

Misja placówki określa m.in.:

 • czym powinna być placówka dla dziecka i jego rodziny oraz dla personelu
 • minimum trzy priorytetowe cele pracy placówki i uzasadnienie ich wyboru
 • filozofię współpracy z rodzicami
 c.
Wizja wychowawcy

Wizja wychowawczyni/wychowawcy określa m.in.:

 • kim jest wychowawczyni/wychowawca dla dziecka
 • jakie zadania wychowawczyni/wychowawcy są najważniejsze
 • jak indywidualne cechy osobowości wychowawczyni/wychowawcy wpływają na pracę z dziećmi, jakimi emocjami świadomie dzieli się z dziećmi
 • jak dba o swój profesjonalny rozwój
Standard 1.2.
 a.
Kadra respektuje prawo dziecka do nieskrępowanego wyrażania uczuć i potrzeb
 b.
Kadra respektuje prawo dziecka do indywidualnego tempa rozwoju
 c.
Kadra respektuje prawo dziecka do pomocy przy radzeniu sobie z trudnymi przeżyciami
 d.
Kadra respektuje prawo dziecka do badania, eksperymentowania i różnorodności doświadczeń
 e.
Kadra respektuje prawo dziecka do tajemnicy
 f.
Kadra respektuje prawo dziecka do informacji
 g.
Kadra respektuje prawo dziecka do wyrażania swojego zdania
 h.
Kadra respektuje prawo dziecka do autonomicznego podejmowania decyzji
 i.
Kadra respektuje prawo dziecka do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
 j.
Kadra respektuje prawo dziecka do intymności
 k.
Kadra respektuje prawo dziecka do snu i odpoczynku, kiedy jest zmęczone