Standard 8.1
 a.
Aranżacja przestrzeni uwzględnia potrzebę odpoczynku dzieci
 • we wszystkich salach, gdzie przebywają dzieci, jest miejsce, gdzie mogą odpocząć o każdej porze dnia
 • w ogrodzie są miejsca, gdzie dzieci mogą odpocząć (hamaki, kocyki, leżaczki)
 b.
Aranżacja przestrzeni umożliwia udział dzieci w różnorodnych działaniach
 • sala zabaw jest podzielona na kilka stref wyposażonych w zróżnicowane zabawki i materiały, w których dzieci mogą podejmować różnorodne działania dostosowane do ich wieku i potrzeb rozwojowych
 • przestrzeń jest zorganizowana w sposób umożliwiający jej przekształcanie w odpowiedzi na aktualne zainteresowania dzieci
 • przestrzeń jest zorganizowana w sposób umożliwiający dzieciom malowanie/rysowanie na dużych powierzchniach
 • przestrzeń jest zorganizowana w sposób umożliwiający dzieciom zabawy wodą
 • elementy wyposażenia sali nieprzeznaczone dla dzieci znajdują się poza ich zasięgiem
 c.
Przestrzeń w placówce jest tak zaaranżowana, żeby wspierać samodzielność dzieci
 • pojemniki z drobnymi zabawkami i materiałami edukacyjnymi są oznakowane w sposób zrozumiały dla dzieci
 • półki w sali są oznakowane tak, żeby dzieci wiedziały, gdzie co odkładać
 • w sali jest miejsce do odstawiania kubeczków z piciem, które w ciągu całego dnia jest dostępne dla dzieci
 • osobiste rzeczy dzieci są oznakowane tak, żeby dzieci i kadra mogli je rozpoznać
 • w placówce jest miejsce, gdzie można powiesić prace dzieci na wysokości ich wzroku
 • każde dziecko ma swoje miejsce w szatni, gdzie przechowywane są jego ubrania na zmianę
 • dzieci mają łatwy dostęp do mydła w płynie, ręczników, chusteczek higienicznych i kosza na śmieci
 • w szatni dzieci mają możliwość nauki samodzielnego zakładania butów i odzieży wierzchniej
 • w placówce jest miejsce, gdzie dzieci mają możliwość samodzielnie odstawić naczynia po skończeniu posiłku
 d.
Materiały edukacyjne są różnorodne i dostosowane do potrzeb rozwojowych i aktualnych zainteresowań dzieci
 • w ciągu całego dnia dzieci mają dostęp do materiałów umożliwiających rozwój zarówno małej, jak i dużej motoryki
 • strefy aktywności wyposażone są w prawdziwe przedmioty i materiały naturalne
 • wyposażenie jest bezpieczne i w dobrym stanie technicznym
 e.
Dzieci mają możliwość oglądania siebie w różnych sytuacjach
 • w sali jest lustro umożliwiające dzieciom oglądanie całej swojej sylwetki
 • w sali jest pusta ściana umożliwiająca oglądanie cieni
 • w placówce są zdjęcia dzieci sfotografowanych w trakcie różnych działań
 f.
Aranżacja przestrzeni pozwala na zachowanie intymności podczas czynności higienicznych
 • jest możliwość odosobnienia dziecka w trakcie podmywania, mycia i przewijania
 • dzieci korzystające z toalety mają możliwość odosobnienia
 g.
Rozwiązania organizacyjno-techniczne wspierają wszechstronne działania dzieci
 • w placówce jest możliwość suszenia mokrych ubrań dzieci
 • dzieci mają specjalne ubrania do tzw. „brudnych” zabaw
 • jest magazyn na różne nieużywane aktualnie pomoce edukacyjne
Standard 8.2
 a.
Kolorystyka i dekoracje w salach sprzyjają wyciszeniu
 • sale pomalowane są na jasne, stonowane, pastelowe kolory
 • unika się nadmiernej ilości dekoracji, dodatkowych, przyciągających wzrok elementów na ścianach
 • kolorystyka podłogi i zasłon jest jednolita (unika się wzorów)
 b.
W placówce minimalizuje się poziom hałasu, wynikający z akustyki pomieszczeń i używania sprzętów
 • nie używa się muzyki jako tła akustycznego
 • w przestrzeni znajdują się elementy ograniczające akustyczność pomieszczenia (poduchy, zasłony, elementy perforowane itp.)
 c.
W placówce istnieje możliwość dostosowania oświetlenia do różnego rodzaju działań dzieci
 • w salach jest możliwość regulowania jasności światła (oświetlenie boczne, punktowe, ściemniacze itp.)
 • kadra ma do dyspozycji przenośne lampy
 d.
Kadra dba o jakość powietrza w pomieszczeniach
 • pomieszczenia są regularnie wietrzone
 • utrzymana jest drożność wentylacji
 • nie używa się chemicznych odświeżaczy powietrza
 • w przypadku wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza używa się mechanicznych oczyszczaczy
 e.
Aranżacja przestrzeni uwzględnia potrzeby dorosłych
 • w placówce jest miejsce, gdzie dorośli mogą usiąść i porozmawiać bez obecności dzieci
 • w placówce są wyznaczone miejsca, gdzie kadra może zostawić rzeczy osobiste
 • w łazience jest szafka dla personelu
 • w placówce jest miejsce, gdzie rodzice zostawiają wierzchnie ubranie
Standard 8.3
 a.
Wyposażenie ogrodu umożliwia dzieciom różnorodne działania
 • ogród jest wyposażony co najmniej w wiatę lub domek dla dzieci oraz zamykaną piaskownicę
 • w ogrodzie są zacienione miejsca
 • w ogrodzie dzieci mają stały dostęp do wody pitnej
 • dostępne są urządzenia i sprzęty rozwijające motorykę dużą (kładki, równoważnie, tunele)
 • w ogrodzie dzieci mają możliwość zabaw wodą, piaskiem, materiałami sypkimi, kamieniami, patykami
 • dzieci niechodzące mają możliwość swobodnego przemieszczania się po ogrodzie, mogą czworakować
 • dzieci mają możliwość biegania, wspinania się, kopania, grabienia liści
 • dzieci mają możliwość obserwowania ptaków, innych zwierząt i roślin
 b.
W części ogrodu zachowane jest naturalne zróżnicowanie terenu
 • część ogrodu jest porośnięta trawą
 • część ogrodu ma nierówne podłoże (dołki i pagórki umożliwiające wspinanie się)