Standard 4.1
 a.
Dziecko jest codziennie indywidualnie witane i żegnane przez znaną mu osobę z personelu
 • w czasie powitania i pożegnania osoba z kadry zwraca się do dziecka po imieniu, utrzymując kontakt wzrokowy
 • kadra daje dziecku czas na pożegnanie się z grupą, zanim przekaże je rodzicom
 b.
Czas i formy porannego pożegnania dziecka z rodzicem/osobą, która przyszła z dzieckiem, odpowiadają na aktualne potrzeby dziecka
 • kadra nie pospiesza rodziców/osoby przyprowadzające dziecko przy pożegnaniu się z nim
 • kadra uświadamia rodziców/osoby przyprowadzające, że pożegnanie powinno się odbywać bez pośpiechu
 • kadra respektuje indywidualne rytuały pożegnania dziecka z rodzicem/osobą przyprowadzającą
 • dzieci mogą przynosić rzeczy osobiste, które są dla nich ważne i ułatwiają im rozstanie
 • kadra wspiera rodziców/osoby przyprowadzające, mające trudności z rozstaniem
Standard 4.2
 a.
Kadra zna indywidualne potrzeby i przyzwyczajenia dzieci związane ze snem i odpoczynkiem
 • kadra zbiera informacje od rodziców na temat indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń dzieci związanych ze snem i odpoczynkiem
 • kadra prowadzi obserwacje dotyczące potrzeb związanych z odpoczynkiem dzieci
 b.
Kadra dba, by rytm dnia, sposoby odpoczynku i aktywności dostosowywać do potrzeb dzieci
 • kadra proponuje dzieciom różne formy odpoczynku
 • tworzy spokojną atmosferę sprzyjającą zasypianiu i wybudzaniu, ograniczając w tym czasie bodźce do minimum
 • opieka jest zorganizowana tak, żeby dzieci, które nie chcą spać w czasie odpoczynku, miały taką możliwość
 • dzieci w czasie odpoczynku nie muszą przebierać się w piżamki
 • dzieci mają możliwość same wybrać sposób swojego odpoczynku
 • dzieci w czasie odpoczynku mogą mieć przy sobie ulubione przedmioty
Standard 4.3
 a.
Kadra szanuje prawo dziecka do własnych decyzji związanych z higieną
 • zmiana pieluszki odbywa się we współpracy z dzieckiem i za jego zgodą
 • kadra przypomina dzieciom o korzystaniu z toalety lub nocnika, ale dzieci same decydują, czy chcą z nich skorzystać
 • kadra uwzględnia prawo dziecka do towarzystwa lub intymności w toalecie
 • dziecko nie musi pytać dorosłego o pozwolenie na skorzystanie z toalety lub umycie rąk
 b.
Kadra uwzględnia możliwości dziecka w zakresie czynności higienicznych
 • kadra wymienia z rodzicami aktualne informacje na temat umiejętności dziecka w zakresie czynności higienicznych i uzgadnia z nimi wspólne działania w tym zakresie
 • kadra wspomaga samodzielność dzieci związaną z higieną odpowiednio do poziomu ich rozwoju
 c.
Kadra wspiera dzieci w czynnościach związanych z higieną
 • kadra w żaden sposób nie nagradza ani nie karze dzieci za załatwianie naturalnych potrzeb fizjologicznych (skorzystanie z nocnika, zmoczenie się)
 • dziecko nie jest zawstydzane ani nie spotyka się z rozczarowaniem dorosłych, gdy nie zasygnalizuje potrzeby skorzystania z nocnika lub toalety
 • kadra przewija dziecko bez pośpiechu, z delikatnością i uważnością, żeby nie sprawić mu bólu ani przykrości
 • kadra nie okazuje dzieciom werbalnie i niewerbalnie swojej niechęci przy czynnościach związanych z pielęgnacją
 • kadra podczas przewijania pozostaje w kontakcie z dzieckiem
 • osoby z kadry uzgadniają ze sobą na bieżąco sposoby wspierania dzieci w rozwoju związanym z higieną
 • kadra wypracowuje z dziećmi nawyk mycia rąk
Standard 4.4
 a.
Aranżacja przestrzeni ułatwia porządkowanie sali oraz ogrodu
 • sala jest tak zaaranżowana, żeby dzieci mogły samodzielnie brać zabawki i odkładać je na miejsce
 • każda zabawka ma swoje miejsce
 • w sali i ogrodzie dzieci mają dostęp do sprzętów do sprzątania
 b.
Kadra włącza dzieci do porządkowania
 • kadra dba o to, żeby porządkowanie było stałym elementem każdego dnia
 • kadra inicjuje sprzątanie i zachęca dzieci do udziału we wspólnych porządkach
 • kadra nie wymaga, aby dzieci były zaangażowane w sprzątanie